LOGO
Classic Jaguar Club
Zuid-Limburg

sinds 1987
LOGO

foto

De Classic Jaguar Club Z-Limburg is een vereniging van (aspirant) bezitters van klassieke Jaguars van modellen die niet meer in productie zijn.
De doelstelling is gezamenlijk de hobby te beleven door van april tot oktoker maandelijks een toertocht te rijden met in juni het 3-daagse clubweekend.
In de wintermaanden houden wij elke 2de vrijdag van de maand een praatavond in de Roosterhoeve te Roosteren.
Het lidmaatschap bedraagt 45 euro/jaar, waarvoor u 3 X per jaar ons clubblad ontvangt.
Voor verder informatie gelieve contact op te nemen met het secretariaat, Mariet en Jo Boesten,06-22806334, jaguar@boesten.info